Shehatehim, teksty ze stycznia 2011 roku

10 tekstów ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest She­hate­him.

By­cie odważnym.
Mieć od­wagę do uczuć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 stycznia 2011, 08:46

Miłość nie zaw­sze wystarcza... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 stycznia 2011, 15:20

Nie mu­simy spać ze sobą, by się znać... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 stycznia 2011, 14:42

Wyćwiczo­ne mas­ki. Oba­wa przed sa­mym sobą... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 27 stycznia 2011, 13:16

Za­miast słów, chciałby żeby go po­now­nie przytuliła... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 stycznia 2011, 16:53

Nie wątpisz w miłość, lecz w człowieka. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 18 stycznia 2011, 15:37

Jeśli wszys­tko zaczy­na się chrza­nić i pow­stają co chwi­le bez­sensow­ne kłótnie - to oz­nacza miłość. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 stycznia 2011, 18:09

Je­den dzień po­kazu­je możli­wości, nie zmienia życia. 

aforyzm
zebrał 140 fiszek • 6 stycznia 2011, 18:58

Co się sta­nie jeśli ser­ce pot­ra­fiące za­siać miłość w każdym, po­kocha ser­ce niekochające ni­kogo...? To tak jak spot­ka­nie mie­cza który wszys­tko prze­bije i tar­czy której prze­bić się nie da. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 stycznia 2011, 18:33

Miłość to triumf wyob­raźni nad inteligencją. 

myśl • 3 stycznia 2011, 21:34
Zeszyty
  • Emocje – Wiem, że nic nie wiem...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 sierpnia 2015, 13:45nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dryfujemy pcha­ni wiat­rem słów [...]

30 sierpnia 2015, 18:09Shehatehim do­dał no­wy tek­st Dryfujemy pcha­ni wiat­rem słów [...]

12 września 2014, 11:18Shehatehim do­dał no­wy tek­st Fatum

10 września 2014, 18:41Shehatehim do­dał no­wy tek­st Strong

9 września 2014, 10:48Shehatehim do­dał no­wy tek­st ***

6 września 2014, 21:33Shehatehim do­dał no­wy tek­st Nie ma nic bar­dziej [...]

5 września 2014, 09:55Shehatehim do­dał no­wy tek­st Kiedy byśmy by­li sobą [...]

1 września 2014, 20:15Shehatehim do­dał no­wy tek­st Wspaniałe doz­na­nie to­warzyszy nam, [...]

28 sierpnia 2014, 11:47Shehatehim do­dał no­wy tek­st Chemia. „Ba­danie sub­stan­cji i [...]